عینک کور
 

يک خبر جديد که برای کرجی ها و اطرافشان ، که دوست دارم بگم خبری فرهنگی:

کافه بامداد در گوهردشت افتتاح شده ، سربزنيد و آدرسش را هم خودتان به راحتی 

گير بياوريد؛

 

و يک رباعی از شاطر عباس :

 

ای دلبر عيسی نفس ترسايی

خواهم به برم شبی تو بی ترس آيی

گه پاک کنی به آستين چشم ترم

که برلب خشک من لب تر ،سايی

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/۳ - لیلا اکرمی